8။

ဘာလိုလိုနဲ ့တႏွစ္ၿပည္ ့ၿပီပဲ
အရင္လိုငါ့စိတ္နာတယ္
ဒီအခ်ိန္ပဲငါေၾကကြဲခဲ
၀န္ခံခ်င္ေပမဲ ့ဆြံအေနခဲ ့
ငါဟာနင္ ့အစြန္ ့ပစ္ခံပဲ
ၿမူမႈန္အခ်စ္ေတာင္ၿပန္မရခဲ ့

လမ္းၾကံုရင္ေၿပာေပးၾကပါ
က်ေနာ္ ့ရဲ ့အိမ္မက္ေတြမွာ
သူ ့ရဲ ့ပံုရိပ္ေတြ
အၿမဲတမ္းေၿခာက္လွန္ ့လို ့ေနတယ္
ေၿပာေပးၾကပါ
က်ေနာ ့ရဲ ့စိတ္ကူးေတြမွာ
သူ ့ရဲ ့ပံုရိပ္ေတြ
အၿမဲတမ္းေၿခာက္လွန္ ့လို ့ေနတယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: