6။

နီးရက္နဲ႕ေ၀း .. မဆံုႏိုင္လို႕ေဆြး .. တကယ္ဆိုခ်စ္ခဲ့ျပီးမွလမ္းခြဲဖုိ႕ကို လံုး၀မေတြး ေၾကး..
အခ်စ္စစ္ရဲ႕လမ္းကေလးဟာ မေျဖာင့္တန္းဘူး … ေရွ႕ဇာတ္လမ္းေလးရိွခဲ့တာပဲ ..

နဖူးေပၚလက္တင္စဥ္းစားလုိက္ရင္ငါေလရင္ေမာတယ္ ..ႏူးညံ့တဲ့မင္းနဲ႕ေ၀းရင္ငါေလေသလိမ့္မယ္..
ဘာေၾကာင့္တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ကို ..ဘာလို႕ခြဲၾကတယ္ ..ငါသိလည္း …ငါမေျပာရက္ဘူး…။

မင္းေလးလည္း၀မ္းနည္းလိမ့္မယ္ငါေလသိနားလည္ …မိဘနဲ႕ငါ့ရဲ႕ၾကားမွာနင္ေလစိတ္အားငယ္ …
တစ္ေန႕ေတာ့မိဘေတြ နားလည္လာလိမ့္္မယ္ …ငါအေတြးနဲ႕ …နင္ထပ္တူပဲ …။

ႏွလံုးသားေလးက ထိခိုက္ရံုနဲ႕ပြန္းပဲ့လြယ္တယ္ ..ဘယ္လိုအေၾကာင္းမ်ိဳးေၾကာင့္မွအဆံုးရံုးမခံဘူး…
ရင္ခုန္လြန္းရသူမုိ႕ …ငါေလရူးသြပ္ေနလို႕ …ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိခ်စ္လို႕ေနပါရေစ …ေရးးးးးးးးး။

နီးရက္နဲ႕ေ၀း .. မဆံုႏိုင္လို႕ေဆြး .. တကယ္ဆိုခ်စ္ခဲ့ျပီးမွလမ္းခြဲဖုိ႕ကို လံုး၀မေတြး ေၾကး..
အခ်စ္စစ္ရဲ႕လမ္းကေလးဟာ မေျဖာင့္တန္းဘူး … ေရွ႕ဇာတ္လမ္းေလးရိွခဲ့တာပဲ ..

ယံုၾကည္ထား ..ယံုၾကည္လုိက္ ..နာက်င္ရက္ရက္စက္စက္စကားၾကမ္းေလးေတြလံုး၀မေျပာနဲ႕
အခ်စ္စစ္ရဲ႕လမ္းကေလးမွာဆူးေျငာင့္ခလုတ္တို႕ …ရိွလည္းပဲေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ဘူး …။

နဖူးေပၚလက္တင္စဥ္းစားလုိက္ရင္ငါေလရင္ေမာတယ္ ..ႏူးညံ့တဲ့မင္းနဲ႕ေ၀းရင္ငါေလေသလိမ့္မယ္..
ဘာေၾကာင့္တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ကို ..ဘာလို႕ခြဲၾကတယ္ ..ငါသိလည္း …ငါမေျပာရက္ဘူး…။

မင္းေလးလည္း၀မ္းနည္းလိမ့္မယ္ငါေလသိနားလည္ …မိဘနဲ႕ငါ့ရဲ႕ၾကားမွာနင္ေလစိတ္အားငယ္ …
တစ္ေန႕ေတာ့မိဘေတြ နားလည္လာလိမ့္္မယ္ …ငါအေတြးနဲ႕ …နင္ထပ္တူပဲ …။

ႏွလံုးသားေလးက ထိခိုက္ရံုနဲ႕ပြန္းပဲ့လြယ္တယ္ ..ဘယ္လိုအေၾကာင္းမ်ိဳးေၾကာင့္မွအဆံုးရံုးမခံဘူး…
ရင္ခုန္လြန္းရသူမုိ႕ …ငါေလရူးသြပ္ေနလို႕ …ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိခ်စ္လို႕ေနပါရေစ …ေရးးးးးးးးး။

နီးရက္နဲ႕ေ၀း .. မဆံုႏိုင္လို႕ေဆြး .. တကယ္ဆိုခ်စ္ခဲ့ျပီးမွလမ္းခြဲဖုိ႕ကို လံုး၀မေတြး ေၾကး..
အခ်စ္စစ္ရဲ႕လမ္းကေလးဟာ မေျဖာင့္တန္းဘူး … ေရွ႕ဇာတ္လမ္းေလးရိွခဲ့တာပဲ ..

ယံုၾကည္ထား ..ယံုၾကည္လုိက္ ..နာက်င္ရက္ရက္စက္စက္စကားၾကမ္းေလးေတြလံုး၀မေျပာနဲ႕
အခ်စ္စစ္ရဲ႕လမ္းကေလးမွာဆူးေျငာင့္ခလုတ္တို႕ …ရိွလည္းပဲေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ဘူး …။

ႏွလံုးသားေလးက ထိခိုက္ရံုနဲ႕ပြန္းပဲ့လြယ္တယ္ ..ဘယ္လိုအေၾကာင္းမ်ိဳးေၾကာင့္မွအဆံုးရံုးမခံဘူး…
ရင္ခုန္လြန္းရသူမုိ႕ …ငါေလရူးသြပ္ေနလို႕ …ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိခ်စ္လို႕ေနပါရေစ …ေရးးးးးးးးး။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: