5။

မင္းနဲ႔တို႔ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းေတြရယ္
မင္းနဲ႔ တို႔ ေသာက္ခဲ့တဲ့ လၻက္ရည္ဆိုင္
မင္းနဲ႔တို႔ အျမဲၾကည့္တဲ့ ရုပ္ရွင္ရံု
အရာရာဟာအလြမ္းဇါတ္ကိုေရးေနသလို
ပံုရိပ္ေဟာင္း .. အတိတ္က အရိပ္မ်ား .. အမွတ္ရေနစဲ …

 

ဘယ္မွာလည္း ခ်စ္ေမတၱာတစ္ရားေတြရယ္
ဘယ္မွာလည္း ခ်စ္သစၥာစကားေတြရယ္
ဘယ္မွာလည္း မင္းရဲ႔ခ်စ္ျခင္းေတြရယ္
ဘယ္မွာလည္း မင္းရဲ႕ အနမ္းေတြရယ္
ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ကာအသက္ရွင္ရမလည္း …. မသိေတာ့ဘူး …..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: