4။

အားနည္းခ်က္ေတြရွိလို ့ေရွာင္ဖို ့ၾကိုးစားခဲ ့သူမွာ
အသဲႏွလံုးရဲ ့ေၿခလွမ္းကို တားလို ့မရပါ…………
ေနာက္ဆုတ္ဖို ့ၾကိုးစားရင္းေရွ ့တိုးမိ
ေမ ့ေပ်ာက္ဖို ့ၾကိုးစားမွ ၿပန္လည္ကာသတိရမိ………..
ေနာက္ဆုတ္ဖို ့ၾကိုးစားရင္းကိုယ္ေရွ တိုးမိ
ေမ ့ေပ်ာက္ဖို ့အားထုပ္မွသတိကရေနၿပန္မိ…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: