10။

ၾကယ္ေတြစံုတဲ႕ည အေမ႕အိမ္ကိုလြမ္းတယ္….
ၾကယ္ေတြစံုတဲ႕ည ျဖတ္ေက်ာ္ရဦးမယ္…
………………………………………………..
…………………………………………………
အိမ္ျပန္ခ်င္ေပမယ္႕ မၿပီးဆံုးေသာအိမ္မက္ရွည္ေတြနဲ႕
…………………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: