1။

ငါဟာမင္းမရွိတဲ့အေ၀းမွာ… တမ္းတေနဆဲ…
နာက်င္ေန ………အလြမ္းရက္ရွည္မ်ားမွာ…

ငါဟာမင္းေလးရဲ ့အေ၀းမွာ…တမ္းတေနဆဲ..
ရင္ခုန္သံမ်ားနဲ ့..တစ္ေယာက္ထဲပါ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: