အတိတ္ကပံုရိပ္မ်ား

အတူေသာက္ခဲ ့ဖူးတဲ ့ေကာ္ဖီတခြက္
အတူဆိုခဲ ့ဖူးတဲ ့သီခ်င္းတပုဒ္
အတူလည္ခဲ ့ဖူးတဲ ့ကရိန္ေနာ္
အတူတက္ခဲ ့ရတဲ ့ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး
အတူတူ…………………………………
…………………………………………
……………………………………….
ခုေတာ ့လည္းအတိတ္ကမာၻထဲကအရိပ္ပမာ
အၿမင္မွာေ၀၀ါးအိမ္မက္မ်ားလား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: