အခ်စ္သည္…

လက္တြဲၾကဖို႔ မခက္ပါ။
လက္ၿမဲၾကဖို႔သာ ခက္သည္။

အသည္းကြဲသာ ခံပါ။
အသည္းခြဲတာကို မခံပါႏွင့္။

ခ်စ္သူ႔အေပၚယံုၾကည္မႈေပးပါ။
ခ်စ္သူ႔ထံမွ ယံုၾကည္မႈခံယူပါ။

ရိုးသားစြာ သ၀န္တိုပါ။
ယိုးမွားစြာ သ၀န္မတိုပါႏွင့္။

ခ်စ္လွ်င္ အျပစ္ရွာလို႔ မျမင္ပါ။
မခ်စ္လွ်င္ အျပစ္ရွာလို႔ တင္ပါသည္။

အခ်စ္ဟူသည္ ေျပာင္းလဲတတ္ဧ။္ ။
အခ်စ္တိုင္းေတာ့ မေျပာင္းလဲတတ္ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: