လိုသလိုသံုး 8

online မွာပဲ photo ျပင္ခ်င္လိုသူအတြက္
www.pixlr.com

graphics ပံုနဲ႔ အလွဆင္ခ်င္ရင္
www.glitter-graphics.com

ဓာတ္ပံုအလွဆင္ခ်င္ရင္
www.flauntr.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: