ေကာင္ေလးအတြက္

မထင္မွတ္ပဲေတြ ့ခဲ ့ရတဲ ့ေကာင္ေလးရယ္
နင္ ့နစ္ကေလးခုေတာ ့မွိန္ေနတယ္ေနာ္
ခ်စ္တက္ေအာင္သင္ေပးၿပီး
ဘယ္ကိုပုန္းေရွာင္ေနၿပီလဲ
မထင္မွတ္ပဲေတြ ့ခဲ ့ရတဲ ့ေကာင္ေလးရယ္
နင္ ့နစ္ကေလးမီးအလင္ ့ကိုသာေစာင ့္ေမွ်ာ္ေနတယ္ေနာ္
အလြမ္းေတြသာကိုယ္စားခ်န္ထားၿပီး
ဘယ္ကိုေရာက္ေနၿပီလဲ
မထင္မွတ္ပဲေတြ ့ခဲ ့ရတဲ ့ေကာင္ေလးရယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: