သတိရေပးပါ

သူငယ္ခ်င္းေရ………
မင္းနဲ ့တို ့ကငယ္ကေပါင္းသင္း
ငယ္သူငယ္ခ်င္းမဟုတ္ေသာ္လည္း
ဆိုးတူေကာင္းဘက္လည္ပင္းဖက္ရဳ္
ေက်ာင္းတက္ခဲ ့တဲ ့သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ
တို ့ေက်ာင္းေတာ္ကအသိဆံုးပါ

သူငယ္ခ်င္းေရ………
စက္မႈေခတ္ကိုေရာက္ေနၿပီမို ့
တို ့ၿပည္ၿမန္မာကမာမွာ
ရင္ေဘာင္တန္းေအာင္
စိတ္ဓာတ္ၿပဳၿပင္လံုးလ၀ီရိယ
စိုက္ကာထုတ္ရဳ္နည္းပညာကို
ေလ ့လာဆည္းပူးမွတ္ယူပြားမ်ား
လူတို ့လိုအင္အသံုးသင္လို ့
တီထြင္ႏုိင္ေအာင္ၾကိုးစားပါစို ့

သူငယ္ခ်င္းေရ……..
ေက်ာင္းၾကီးၿပီးလို ့အလုပ္ခြင္မွာ
က်ရာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနလည္း
ပန္းခေရပြင္ ့ခ်ိန္ေရာက္ရင္
ေက်ာင္းေၿမကိုသတိရၿပီး
တို ့ဆီကိုလည္း……..သတိရေၾကာင္း
စာလႊာတစ္ေစာင္ေရးလိုက္ပါဦး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: