လုပ္ေပးပါရေစ

ငါသည္
သည္ဘ၀ကိုတစ္ၾကိမ္သာၿဖတ္သန္းရေပမည္
ဒါေၾကာင္  ့ငါနဲ ့ဘ၀တူလူသားေတြအတြက္
ငါလုပ္ေပးႏိုင္တဲ  ေကာင္းမႈမွန္သမွ်
ငါေပးႏိုင္တဲ  ့့ၾကင္နာမႈမွန္သမွ်
ယခု ငါလုပ္ေပးပါရေစ
အခ်ိန္မေရြ ့မိပါေစနဲ ့
မ်က္ကြယ္မၿပ ုမိပါေစနဲ ့
သည္လမ္းကိုေနာက္တဖန္
ငါမေလ်ာက္လမ္းေတာ ့ၿပီ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္ ့>>>>>>>>>>>>>>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: